czwartek, 21 październik 2021
Kolejny etap modernizacji Osiedla Centrum

Rozliczanie wody na osiedlu „Centrum” już nie będzie odbywało się w oparciu o odczyt z jednego licznika, tylko o nowe liczniki główne w budynkach. Na takie korzystniejsze rozwiązanie mieszkańcy czekali od ponad 15 lat. 

Od 2003 r. Spółdzielnia wielokrotnie podejmowała próby przekazania dziurawego wodociągu na rzecz gminy Grójec. Za każdym razem odpowiedź była odmowna.

 


- Modernizacja magistrali wodociągowej na tym dużym osiedlu mieszkaniowym była istotną kwestią z punktu widzenia mieszkańców. Dopiero zmiana na stanowisku burmistrza spowodowała, że sprawa nabrała korzystnego obrotu. Porozumienie w tej sprawie było poparte konsultacjami z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji. To właśnie ZWiK Grójec przejmie zadanie eksploatacji ponad 640 metrów bieżących wodociągu, który w najbliższych latach zostanie zmodernizowany. Dzięki wypracowanemu porozumieniu i osobistemu zaangażowaniu w sprawę przez pana burmistrza Dariusza Gwiazdę również naliczanie opłat za odbiór odpadów będzie teraz korzystniejsze dla mieszkańców Osiedla „Centrum” - opowiada prezes SM „Samopomoc”, Jacek Szydło.

 

 

Mniej za wodę i śmieci
Dzięki zakupowi i montażowi nowych wodomierzy głównych, rozliczanie wody będzie odbywało się w oparciu o liczniki główne w budynkach. Mieszkańcy osiedla nie będą już płacić za ubytki wody w sieci, które wynosiły od kilkunastu nawet do 50 tys. zł rocznie.
Dodatkowo straty związane z awariami sieci wodociągowej odczytywane przez jeden wodomierz były doliczane do wysokości opłaty za śmiecie, którą obciążani byli mieszkańcy osiedla, co w niektórych przypadkach mocno nadwyrężało domowe budżety mieszkańców „Centrum”.

Jest rozwiązanie
Stary, żeliwny wodociąg zostanie zmodernizowany przez gminę Grójec, z tym że 80% kosztów poniesie gmina, a pozostałe 20% to wkład własny “Samopomocy”. Położenie nowego wodociągu na osiedlu to koszt około 600-800 tys. zł.

- Takie przedsięwzięcie zmusiłoby spółdzielców do zaciągnięcia kredytu i drastyczny wzrost funduszu remontowego na tym osiedlu. A przecież to ok. 1,5 tys. mieszkańców naszej gminy. To kolejny etap modernizacji tego osiedla - komentuje sprawę burmistrz, Dariusz Gwiazda. Przypomnijmy, że w 2019 roku przeprowadzono także remont dróg wewnątrzosiedlowych.

 

Kuba W.
Planowanie działań
Brawa za pomysłowość i planowanie etapów modernizacji. Położono asfalt a teraz go powycinają by wymienić przyłącza wody- to jakaś masakra nic się nie zmieniło nie swoje to co tu planować dziś tak a jutro tak.