czwartek, 24 czerwiec 2021
Moja Rodzina - Moją Siłą

Od stycznia na terenie Gminy Grójec wdrażany jest projekt socjalny „Moja rodzina-moją siłą”. Realizuje go specjalista pracy socjalnej z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Marta Gąsienica-Gronikowska wraz ze współpracownikami.


Projekt objęty jest Honorowym Patronatem Burmistrza - Dariusza Gwiazdy, z którego zostaną sfinansowane nagrody oraz inne materiały pomocnicze dla dzieci i rodzin biorących udział w projekcie.

W kolejnych etapach przedsięwzięcia  zaplanowano warsztaty plastyczne dla dzieci, które poprowadzi artystka malarka Anna Merska-Mitan. Zajęcia odbędą się 27 marca w Grójeckim Ośrodku Kultury. Uczestnicy będą m.in. malować torby bawełniane przy użyciu specjalistycznych farb.