wtorek, 02 marzec 2021
Akcja "Sprzątanie Świata" w gminie Grójec

W weekend 18-20 września, miała miejsce światowa akcja "Sprzątania Świata". Na terenie gminy Grójec, akcję zorganizowali pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy i Miasta Grójec (WGO) w ścisłej współpracy z Faurecia R&D Center.


W akcji brały udział dzieci i nauczyciele ze szkół podstawowych oraz średnich z terenu naszej gminy, oraz niektóre Sołectwa - Kośmin, Szczęsna, Marianów, Żyrówek , Słomczyn oraz Mieczysławówka,

W piątek 18 września, za wspólne sprzątanie wzięli się pracownicy firmy Faurecia R&D oraz pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Grójec. Urzędnicy na czele z Zastępcą Burmistrza Jarosławem Rupiewiczem, oczyścili lasy wokół boiska piłkarskiego położonego w Głuchowie. W wyniku przeprowadzonej ponad 3- godzinnej akcji, zebrano pokaźną liczbę odpadów. W wydarzeniu wzięło udział ponad 50 osób.
Na koniec przedstawiciele Faurecia R&D Center: Daniel Marciniak - Dyrektor FAS Poland Engineering oraz Agnieszka Korzeniecka - Kierownik Działu Zasobów Ludzkich, otrzymali pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami od Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.


Do piątkowego sprzątania w mieście przyłączył się Grójecki Ośrodek Kultury wraz z Dyrektor Moniką Woźniak oraz pracownikami, jak również uczniowie z lokalnych szkół. W sobotę sprzątali członkowie Stowarzyszenia Czysta Gmina dla Pokoleń, Klub Seniora Familia, Sołectwa oraz harcerze z ZHP Grot.


Ponadto udział wzięli: Urząd Gminy i Miasta Grójec , Grójecki Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Czysta Gmina, Klub Seniora Familia , ZHP Grójec Grot.

 

 

 


Firma Royal Apple przekazała soki dla najmłodszych uczestników akcji, a Nadleśnictwo Grójec podarowało sadzonki drzew, które po zakończeniu sprzątania zostały przekazane uczestnikom wraz z pamiątkowymi podziękowaniami od Burmistrza Gminy i Miasta Grójec. Łączna ilość zebranych odpadów to dwa kontenery KP7 (ok. 14.000 l ).

 

 

Dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Grójcu im. Gabriela Narutowicza 

Z okazji przeprowadzonej akcji dzieci otrzymały dyplom z podziękowaniami od Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.

 

 

 

Do wspólnego sprzątania w mieście przyłączył się Grójecki Ośrodek Kultury wraz z dyrektor Moniką Woźniak oraz pracownikami.

 

W sobotę sprzątali członkowie Stowarzyszenia Czysta Gmina dla Pokoleń oraz harcerze z ZHP Grot. W niedalekiej przyszłości WGO planuje kolejne inicjatywy ekologiczne w naszej gminie.

  

 
Informacja prasowa Urzędu Gminy i Miasta Grójec