środa, 28 październik 2020
Stary dworzec PKP wreszcie uporządkowany

Stary dworzec grójeckiej kolejki wąskotorowej już od dawna wymagał prac porządkowych. Iwona Skrętkowska - sołtys wsi Marianów- postanowiła zająć się tym terenem. 

Mieszkańcy Marianowa wspólnie z panią Sołtys oczyścili cały teren wokół dworca. Burmistrz podziękował za wspólne działanie na rzecz naszej gminy i zapowiedział, że wkrótce zostanie zawarte porozumienie w sprawie konkursu wśród studentów studiów magisterskich, dotyczącego wykonania koncepcji zagospodarowania terenu wokół dworca kolejki wąskotorowej.

Termin wykonania koncepcji to połowa przyszłego roku. Ogłoszono również przetarg na opracowanie projektu rewitalizacji dworca, który po przebudowie ma pełnić funkcje kulturotwórcze.