sobota, 13 sierpień 2022
Stary dworzec PKP wreszcie uporządkowany

Stary dworzec grójeckiej kolejki wąskotorowej już od dawna wymagał prac porządkowych. Iwona Skrętkowska - sołtys wsi Marianów- postanowiła zająć się tym terenem. 

Mieszkańcy Marianowa wspólnie z panią Sołtys oczyścili cały teren wokół dworca. Burmistrz podziękował za wspólne działanie na rzecz naszej gminy i zapowiedział, że wkrótce zostanie zawarte porozumienie w sprawie konkursu wśród studentów studiów magisterskich, dotyczącego wykonania koncepcji zagospodarowania terenu wokół dworca kolejki wąskotorowej.

Termin wykonania koncepcji to połowa przyszłego roku. Ogłoszono również przetarg na opracowanie projektu rewitalizacji dworca, który po przebudowie ma pełnić funkcje kulturotwórcze.

Rafał
Wąskotorówka
Widziałem, pospacerowałem... Jednak co dalej? Obawiam się, że żaden pociąg tu nie przyjedzie. Mimo, że mieszkam 400 km od Grójca, to kiedy mam okazję nigdy nie omijam stacji. Wierzę jednak, że Władze Grójca nie będą obojętne na turystów z całego kraju, którzy pokonują często setki kilometrów aby przez chwilę tu posiedzieć i wyobrazić sobie panujący tu niegdyś ruch. Moi drodzy nie bądźcie obojętni. Dowóźcie pociągiem turystów do Grójca!