niedziela, 17 styczeń 2021
Będzie projekt remontu dworca kolejki wąskotorowej

Gmina Grójec poinformowała na swojej stronie o otwarciu kopert z ofertami dotyczącymi realizacji zadania pod nazwą "Projekt remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu ”.  Cel ma zostać zrealizowany do 30 kwietnia 2021 roku. 

Do przetargu przystąpiło 7 wykonawców. Rozpiętość proponowanych kwot za wykonanie projektu była znaczna, bowiem proponowane ceny wahały się od 64.206,00 zł do kwoty 512.418,00 zł.

Gmina ma przeznaczone na realizację tego projektu 70 tysięcy złotych brutto. Ceny zaoferowane przez 3 wykonawców  mieszczą się w tej kwocie. 

Najtańszą ofertę złożyła firma z Warszawy o nazwie Asman Pieniężny Architekci Sp. z o.o. (64.206,00), która dotychczas wykonała 5 tego typu projektów.  Obecnie postępowanie jest na etapie oceny i badania złożonych ofert. 

źródło: https://grojecmiasto.pl/wiadomosci/16211/dworzec-kolejki-waskotorowej-informacja--z-otwarcia-ofert-zlozon

Przypomnijmy, że tematem zagospodarowania przestrzeni wokół dworca kolei wąskotorowej mają zająć się studenci kierunku  Gospodarka Przestrzenna z SGGW pod okiem dr hab. Kingi Rybak. Jak poinformował burmistrz Dariusz Gwiazda, wstępna koncepcja ma być przedstawiona do końca roku.