czwartek, 24 czerwiec 2021
Grójecki Ośrodek Sportu ogłasza konkurs

Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie i opracowanie logo GOS „Mazowsze”, a główną nagrodą karnet na pływalnię „Wodnik” o wysokości 500 zł.

W konkursie udział wziąć mogą wszyscy, bez ograniczeń wiekowych.

Uczestnik może przedstawić́ maksymalnie 3 propozycje. Projekt logo może być́ wykonany w dowolnej technice (rysunek, grafika, szkic), z użyciem dowolnej liczby kolorów. Jedynym warunkiem jest przesłanie projektu wraz z opisanym uzasadnieniem zaprojektowanego logo.

Prace należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą do siedziby GOS, 05-600 Grójec, ul. Laskowa 17, do 20 kwietnia br. (decyzuje data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie nastąpi do 30 kwietnia br.

- Ośrodek z takimi tradycjami powinien mieć znak graficzny, który oddaje jego bogatą historię, tradycję i sukcesy - powiedział Ireneusz Wojciechowski, Dyrektor GOS „Mazowsze”. - Zachęcam wszystkich małych i dużych, aby wzięli udział w konkursie i stworzyli z nami logo, które będzie charakterystyczne dla naszej działalności. Mam nadzieję, że mieszkańcy Grójca zasypią nas propozycjami logotypu i będziemy mieć problem z urodzajem prac - podsumowuje dyrektor.

Zaprojektowane logo bę̨dzie symbolem Grójeckiego Ośrodka Sportu „Mazowsze” i będzie wykorzystywane do celów promocyjnych, reklamowych i identyfikacyjnych. W szczegó́lności wykorzystywane bę̨dzie na: stronie internetowej, social mediach, materiałach informacyjnych, materiałach reklamowo-promocyjnych, papierze firmowym, ulotkach, plakatach, nośnikach elektronicznych i w grafice internetowej.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu na stronie miasta w linku poniżej: 

https://grojecmiasto.pl/wiadomosci/21654/grojecki-osrodek-sportu-mazowsze-oglasza-konkurs-na-nowy-znak-id